БАГШИЙН ХӨГЖИЛ МЭДЭЭ СУРГАЛТ

“Сургалтын байгууллагын менежментийг сайжруулах арга зүй” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлэг

Ховд аймгийн ерөнхий боловсролын 25 сургуулийн захирал, менежерүүдэд “Сургуулийн менежментийг сайжруулах аргачлал” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлгийг 2 дугаар сарын 2, 3-ны өдрүүдэд Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга мэргэжилтнүүд хамтран зохион байгуулж байна. Сургалтад нийт 80 удирдлагууд оролцож байна. Боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргасан BI дата систем дээрх бааз дээр тулгуурлан сургууль бүр 6 үндсэн чиглэл дээр сургалтын […]