ДҮРСТ МЭДЭЭ МЭДЭЭ

Оюутан, залуусаа ЭМД-ын шимтгэлээ төлсөн эсэхээ мэдээгүй яваа юм биш биз.

Оюутан, залуусаа ЭМД-ын шимтгэлээ төлсөн эсэхээ мэдээгүй яваа юм биш биз. Тэгвэл https://emd.gov.mn/rd/search сайтаас өөрийн болон найзуудынхаа шимтгэл төлөлтийг хялбархан шалгаарай. #ЭМДЕГ#Оюутан#ШимтгэлТөлөлт

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭ

Боловсролын ерөнхий хуулиас…

ДҮРСТ МЭДЭЭ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛЫН БАГЦ ХУУЛИУДЫГ ХҮЛЭЭН АВЛАА

Хүний хөгжлийг дэмжсэн, хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж олгох Боловсролын ерөнхий хууль, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хууль болон Дээд боловсролын тухай хуулиудыг хүлээн авлаа. Боловсролын чанарын ялгааг арилгахад боловсролын хуулиуд бүхэлдээ чиглэнэ. Хот хөдөөгийн, хувийн болон төрийн сургуулийн хооронд асар их ялгаа үүслээ. Боловсролын […]

ДҮРСТ МЭДЭЭ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛЫН БАГЦ ХУУЛЬД ТУССАН БАГШТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ОНЦОЛЖ БАЙНА.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн багш мэргэжлийн сонгон бүлэгт суралцаж, амжилттай төгсөгчийг багш бэлтгэх дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэн суралцахад нь төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ. Багшийг зөвхөн Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр бэлтгэнэ. Багшийн мэргэжлээр суралцаж байгаа төгсөх ангийн оюутан цэцэрлэг, сургуулийн багшийн сул орон тоон дээр дагалдан багшаар ажиллах боломжтой. Багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрөөр амжилттай суралцсан бол […]

Uncategorized БАГШИЙН ХӨГЖИЛ МЭДЭЭ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БҮТЦИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр эхлүүлэх хуулийн зохицуулалттай. Харин хичээлийн жилийн бүтцийг боловсрол, шинжлэх ухааны сайд баталдаг. Тэгвэл сайдын 2023 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/388 дугаар тушаалаар хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн баталлаа. Дэлхийн 200 гаруй улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн жилийн үргэлжлэх хугацааг авч […]

БОЛОВСРОЛ 2023 ОНД

Холбоосууд

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэи

Бага насны хүүхдийн хөгжил видео хичээл

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

Фэйсбүүк нэгдээрэй