Хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүд

НэрТатаж авах
1“Чанартай боловсрол” дэд хөтөлбөрТатаж авах
2“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” дэд хөтөлбөрТатаж авах
3“Чадварлаг багш, оюутан, сурагч” дэд хөтөлбөрТатаж авах
4“Монгол хэл бичиг” дэд хөтөлбөрТатаж авах