Uncategorized

Хөтөлбөр

ДЭЛХИЙН БАГШ НАРЫН 29, МОНГОЛ УЛСЫН ОРЧИН ЦАГИЙН БОЛОВСРОЛЫН 102,  МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН 57 ДАХЬ ӨДРИЙН БАЯРЫН ХӨТӨЛБӨР Хугацаа Үйл ажиллагаа 13:00-13.10 Нээлт Монгол Улсын Төрийн дуулал дуулна. 1 дүгээр сургуулийн багш Б.Хүлэгбоорчи, О.Ганчимэг, Ц.Гантуяа, Х.Мөнхзаяа, Б.Нямдарам, Б.Бямба-Очир 13:10-13:30 Мэндчилгээ: Аймгийн Засаг дарга, Баруун бүсийн зөвлөлийн дарга Э.Болормаа 13:30-13:40 Мэндчилгээ: Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга […]

Uncategorized БАГШИЙН ХӨГЖИЛ МЭДЭЭ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БҮТЦИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр эхлүүлэх хуулийн зохицуулалттай. Харин хичээлийн жилийн бүтцийг боловсрол, шинжлэх ухааны сайд баталдаг. Тэгвэл сайдын 2023 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/388 дугаар тушаалаар хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн баталлаа. Дэлхийн 200 гаруй улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн жилийн үргэлжлэх хугацааг авч […]

Uncategorized

Цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтний 2-р улирлын тайлан /2023.04.03-06.30/

Өөрийн байгууллагад болон аймгийн бүх сургууль, цэцэрлэгүүдэд дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг нэвтрүүлж албан бичгийг эргэлтийг 100 хувь цахимжууллаа. Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нарт 4 удаагийн цахим хурлаар /тоон гарын үсэг, Цахим технологи-боловсролын нэгдсэн сүлжээ-Дотоод сүлжээ, Сүлжээний утас, Рөүтер төхөөрөмж, дотоод сүлжээг зөв зохион байгуулах, Дотоод удирдлагын нэгдсэн систем/ зэрэг сэдвүүдээр сургалт мэдээлэл өглөө. […]

Uncategorized МЭДЭЭ СУРГАЛТ

Физикийн хичээл өнөөдөр эхэлж байна

ШУТИС-аас ЭЕШ-нд бэлтгэгч нарт зориулан Математик, Физик, Хими, Нийгмийн ухаан, Англи хэл, Хар зураг зэрэг хичээлүүдээр үнэ төлбөргүй цахим сургалт явуулж байна. Сургалтын линк энд дарна уу.

Uncategorized

Чиг үүрэг

Боловсрол, шинжлэх ухааны газар нь  Боловсролын тухай хуульд заасан дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ Боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион    байгуулах; Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх талаар дүгнэлт гаргаж аймгийн Засаг даргад санал болгох; Багш, суралцагчийн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, шагнаж урамшуулах, нийгмийн баталгааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх; Боловсролын байгууллагын үйл […]