ДҮРСТ МЭДЭЭ МЭДЭЭ

БОЛОВСРОЛЫН БАГЦ ХУУЛЬД ТУССАН БАГШТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ОНЦОЛЖ БАЙНА.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн багш мэргэжлийн сонгон бүлэгт суралцаж, амжилттай төгсөгчийг багш бэлтгэх дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэн суралцахад нь төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ. Багшийг зөвхөн Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр бэлтгэнэ. Багшийн мэргэжлээр суралцаж байгаа төгсөх ангийн оюутан цэцэрлэг, сургуулийн багшийн сул орон тоон дээр дагалдан багшаар ажиллах боломжтой. Багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрөөр амжилттай суралцсан бол […]

ДҮРСТ МЭДЭЭ МЭДЭЭ

“ТЭРБУМ МОД”-ТАНЫ ТАРИХ НЭГ МОДНООС ЭХЭЛНЭ

МУИС-ийн харьяа Ховд салбар сургуулийн багш, оюутан, ажилчид “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд “Боловсрол төгөл”-д нэгдэж 200 ш мод тарилаа. “ТЭРБУМ МОД”-ТАНЫ ТАРИХ НЭГ МОДНООС ЭХЭЛНЭ.