БАГШИЙН ХӨГЖИЛ МЭДЭЭ

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ХИЧЭЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

👩‍🏫Жилийн туршид сурч мэдсэнээ дүгнүүлж, амжилт ололтоо бататгах сарууд тул ТА БҮХЭН ХИЧЭЭГЭЭРЭЙ.

👨‍👩‍👦Хичээл хийх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж, гэрийн ажил болон хичээлийн цагийг зөв уялдуулан, ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ ХАМТРАН АЖИЛЛААРАЙ