ДҮРСТ МЭДЭЭ ЗАРЛАЛ МЭДЭЭ

УЛСЫН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТОВ ГАРЛАА.

2023-2024 оны хичээлийн жилд Улсын олимпиад дараах төрлүүдээр зохион байгуулагдана.

👉Монгол хэл бичиг-Уран зохиол

👉Математик

👉Физик

👉Нийгмийн ухаан

👉Түүх

👉Хими

👉Биологи

👉Газарзүй

👉Техник технологи

👉Мэдээлэл зүй

👉Англи хэл

👉Орос хэл

✅Олимпиад нь онцгой авьяас, хэл, соёл, жендер, нийгэм, эдийн засаг, байршлын ялгаанаас үүдэлтэй хэрэгцээг хангах зорилгоор суралцагчдын эх хэлээрээ зөв бичих, ярих, унших, сэтгэн бодох, бүтээлч чадварыг хөгжүүлэх, эх орныхоо түүх соёл, уламжлалт зан заншлыг дээдлэн бахархах, хүнлэг, эх оронч, үндэсний ухамсартай иргэн болж төлөвшихөд нь дэмжих, багш, суралцагчдын шинжлэх ухааны мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Улсын олимпиадыг доорх хэлбэрээр зохион байгуулна.

👉Цахим болон онлайн /платформд суурилсан/

👉Танхимын

👉Цахим болон танхим хосолсон